St Joseph’s Mass times

13 November, 2021
St Joseph’s Mass times

St Joseph’s Tuesday Mass has Resumed
The 8.30am Mass held weekly on Tuesday has resumed.

Change of Sunday Mass Time at St Joseph’s From 28 November, the 1st Sunday of Advent, the Sunday Mass time at St Joseph’s will change to 9.30am.